20. jun, 2021

Eikværing i varetekstarrest på Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no