23. jun, 2021

LO til sak mot enkelte aviser i etterkant av streiken

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 23. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no