29. jun, 2021

Utvandringsannonse

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 29. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no