30. jun, 2021

Hogg tømmer under minstemålet

Hentet Kongsberg Tidende fra torsdag 30. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no