30. jun, 2021

Interessant oldfunn på Loe i Øvre Eiker

Hentet Kongsberg Dagblad fra torsdag 30. juni 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no