4. jul, 2021

Et velsignet regn

Hentet fra Laagendalsposten mandag 4. juli 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no