4. jul, 2021

Den balstyrlige gamle moing

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 4. juli 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no