6. jul, 2021

Bra pike får plass

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 6. juli 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no