9. jul, 2021

Motorsykkelracet

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 9. juli 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no