19. jul, 2021

Røed i Fiskum solgt til Oplandsbanken

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 19. juli 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no