28. jul, 2021

Sånn kan det også sies

- Liten tvil om hvor Ringerikes Blad sto i politikken.
Var noe skarpere i kantene avisen den gang...
Her får Hornsrud gjennomgå.

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 28. juli 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no