2. aug, 2021

Verksmester Hellik Olsen Slettemo er død

Verksmesteren ved Skotselv Cellulose Hellik Olsen Slettemo ble omlag 64 år.
Han var født i Flesberg 9. mars 1857 og døde i Skotselv 29. juli.
Hellik Olsen Slettemo og familien kom til Skotselv fra Drammen noe før 1900.
Ved folketellingen i 1900 bodde de i sidebygningen på Strand. Gnr.192/2.

Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat tirsdag 2. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no