13. aug, 2021

Jødene begynner å vise seg igjen

Hentet fra spalten "For femti år siden" i DT&BB 13. august 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no