14. aug, 2021

Horsrud topper kommunistlista i Buskerud

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 14. august 1971.
- Fra spalten "For femti år siden".
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no