15. aug, 2021

Venstrelista - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 15. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no