16. aug, 2021

Dagens nyhet fra hjemmeindustrien

Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat tirsdag 16. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no