16. aug, 2021

Ligningen i Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 16. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no