17. aug, 2021

Å ser du, og høyrer du?

Olav Langeland som har skrevet dette diktet var på denne tiden sjef på Heimtun - Buskerud Folkehøgskole.
Diktet er hentet fra forsiden av Kongsberg Dagblad onsdag 17. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Litt om mannen bak diktet:
Olav Langeland var født i Hægeland i Vennesla kommune 14. desember 1866 og han døde i Øvre Eiker 1936.
Han var lærer, folkehøgskolestyrer og organisasjonsmann.
Den lengste tiden av yrkeslivet sitt var han styrer for Buskerud folkehøgskule.

Olav Langeland tok lærarskoleeksamen i Kristiansand i 1887.
Han var deretter lærer i Vennesland og Fjære i 11 år.
Så hadde han et års vikariat ved lærarskolen på Notodden.
Han var middelskolelærer i Larvik i to år, og amtsskolelærer i Nordre Vestfold i åtte.

Fra 1909 var han styrer ved det som senere fikk navnet Buskerud folkehøgskole.
Han var den første styreren ved den nye folkehøgskolen som ble startet på gården Nedre Råen,
og han hadde stillinga til 1934, to år før han døde.
I 1913 ble det bygd en ny skolebygning på ei tomt som var kjøpt fra gården Rud.
Den nye skolen fikk navnet Heimtun.
Det var Langeland personlig som kjøpte tomta og finansierte husbyggingen.

Langeland var en ivrig personlig kristen, veldig påvirket av grundtvigianismen.
Han var også norskdomsmann og han ivret veldig for landsmålet. Han var med og stiftet frilynte ungdomslag på flere av de stedene som han bodde: Vennesla ungdomslag, Aust-Agder fylkesungdomslag og Vestfoldlaget.
Hans liberale religiøse holdning, et ivrig politisk engasjement for Venstre og hans iver for landsmålet, gjorde han til en noe sær person blant bygdefolket.
Han var også en ivrig avholdsmann, organisert i Det Norske Totalavholdsselskap.
Langeland var en mye brukt folketaler innen avholds- og ungdomslagsbevegelsen.
Foredragsturneene gikk også til Danmark og Sverige.
Olav Langeland ga ut to samlinger med foredrag, Vegen og maalet (1914) og Rikare liv (1926).

Olav Langeland døde 11. januar 1936 og ble begravet ved Fiskum kirke. Hans kone, Olga, levde fram til 12. april 1954 og ligger begravet samme sted.