18. aug, 2021

Fabrikkbesettelse - del 2

Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat torsdag 18. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no