18. aug, 2021

Mor, du har vakre hænder!

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 18. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no