19. aug, 2021

Landmannforbundets nominasjon - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 19. august 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no