19. aug, 2021

Landmannforbundets nominasjon

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 19. august 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no