21. aug, 2021

Annonse for treskemaskiner

21. august 1921 var en søndag.
Lite aviser da, men fra mandag 22. har jeg plukket en annonse.

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 22. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no