22. aug, 2021

Den røde fare

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 22. august 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no