22. aug, 2021

Smånytt fra Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 22. august 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no