22. aug, 2021

Arbeidsnedleggelse i papirindustrien

Hentet fra Laagendalsposten mandag 22. august 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no