24. aug, 2021

Dømte oppviglere

Eugene Olaussen var bosatt i Dynge i Hokksund.

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 24. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no