24. aug, 2021

Skytterstevnet - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 24. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no