25. aug, 2021

Kullfunn på Øvre iker

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 25. august.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no