26. aug, 2021

Naada!

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 26. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no