27. aug, 2021

Jerven i Numedalsfjella

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 27. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no