29. aug, 2021

Kjøp kun norkse grønnsaker

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 29. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no