29. aug, 2021

Høyre og Venstre er i mot alders og uførepensjon

Hentet fra Laagendalsposten mandag 29. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no