29. aug, 2021

Bjørnstjerne Ibsen - et fint navn

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 29. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no