30. aug, 2021

Hva gjør Venstre i bykretsen

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 30. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no