30. aug, 2021

"Også du min sønn Brutus"

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 30. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no