30. aug, 2021

Lånte spillere av annen klubb for å få et bedre lag

Hentet fra Ringerikes Bladtirsdag 30. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no