30. aug, 2021

Fant barnelik i "møkkahaugen"

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 30. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no