31. aug, 2021

Foran høyresosialistene sitt nominasjonsmøte

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 31. august 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no