1. sep, 2021

Lærer i Mjøndalen fritas for religionsundervisning - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 1. september 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no