3. sep, 2021

Jon R. Aas er ikke numedøl - han er eikværing!

Det pågikk en liten disputt i pressen avisene i mellom. De var jo partipolitiske organer så å si hele gjengen. Høyrepressen sto hardt på at Jon R. Aas også representerte Numedal... det var "hardt å svelge" for venstreorganet Kongsberg Dagblad. Ja, også for numedøler da...

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 3. september 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no