6. sep, 2021

Ny avis i startgropa i Drammen

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 6. september 1921.
Avisen finnes I Nasjonalbibliotekstes arkiv. nb.no