6. sep, 2021

Skyteulykke i Sigdal

Hentet fra Ringerikes Blad
tirsdag 6. september 1921.
Avisen finnes I Nasjonalbibliotekstes arkiv. nb.no