15. sep, 2021

Kommunistenes nye stortingskandidater

Hentet fra Laagendalsposten mandag 12. september 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no