15. sep, 2021

Ingen tømmerhugst til vinteren

Hentet fra Laagendalsposten onsdag 14. september 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no