15. sep, 2021

Brann i forretningsgård i Vestfossen søndag 11. september

I dag huser denne gården blant annet strikkeforretningen Molene.

På branntidspunktet ble denne gården eid av Johan og Gunhild Sørhol.
Deres sønn, Hans Andreas, hadde kjøpt eiendommen av Anna Halvorseth på vårparten i 1918, sannsynligvis for å starte egen forretningsvirksomhet der.
Men allerede samme høst døde Hans Andreas av lungebetennelse og foreldrene overtok eiendommen.
Johan og Gunhild Sørhol fortsatte da å leie den ut til forretninger og leiligheter.

Oppslaget er hentet fra Ringerikes Blad onsdag 14. september 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no