17. sep, 2021

Arbeidsgiverne har forkastet forslaget til løsning i papirindustrien

Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat lørdag 17-. september 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no