19. sep, 2021

Den værste følge

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 19. september 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no