3. okt, 2021

Skolestyret sa nei til gratis skolemateriell

Hentet fra Laagendalsposten mandag 3. oktober 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no