10. okt, 2021

Mot løsning o

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 10. oktober 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no